Výcvik řidičů

Výcvik řidičů probíhá formou standardního kurzu nebo formou rychlovýcviku.

standardní výcvik

teorie

žák se teoreticky připravuje samostatně (zákon 361/2000 sb. o pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích), Do autoškoly docházíte na konzultační hodiny

rychlovýcvik

teorie

jako při standardním výcviku

praktický výcvik

probíhá současně s teorií

praktický výcvik

probíhá současně s teorií ovšem intenzivněji,tak aby proběhl do 1 měsíce

individuální výcvik trvá 6-8 týdnů individuální rychlovýcvik trvá 3-4 týdny

Počet jízd v obou případech je 28 vyučovacích hodin (45 minut)